Smarter Agility

Loading page, please wait...

Courses published by Stefan Guezen (4)

Training
Created with Fabric.js 3.6.3 www.smarteragility.com Maandagavond behendigheid Maandagavond behendigheid 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 30 30 33 33 36 36 39 39 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 11 jul. 2021 16:40 (v6.5.3) 5.1 5.2 3.8 6.1 4.9 5.2 5.2 5.8 6.4 5.1 6.1 6.6 7.4 4.9 6.1 10.3 5.2 5.2 4.9 6 S S F F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Stefan Guezen
40x20 m
11 Jul 2021
Agility Exercise
Created with Fabric.js 3.6.3 www.smarteragility.com Tunnelvisie Tunnel en ommetjes 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 30 30 33 33 36 36 39 39 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 11 jun. 2021 11:02 (v6.5.2) 9.4 9.4 8.4 5.2 4.6 8.6 10.1 5.1 7.5 5.3 4.5 3.6 6.1 3 7.8 8.8 3.8 5.7 4.9 8.4 6 6 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5
Stefan Guezen
Medium
40x20 m
11 Jun 2021
Agility Training
Created with Fabric.js 3.6.3 www.smarteragility.com Maandagavond behendigheid Debutanten 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 30 30 33 33 36 36 39 39 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 11 jun. 2021 10:58 (v6.5.2) 4.3 5.5 7.2 6.8 4.3 5.9 7.4 5.7 5.3 9.1 8.7 4.6 9.1 7.4 7.8 8.6 8.9 6.3 7.2 9.1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8
Stefan Guezen
40x20 m
31 May 2021
Agility Training
Created with Fabric.js 3.6.3 www.smarteragility.com Behendigheidstraining Zaterdagochtend training 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 30 30 33 33 36 36 39 39 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 18 18 11 jun. 2021 10:59 (v6.5.2) 5.6 11 6.7 5.8 4.8 8.8 8 8.7 5.6 6.3 3.6 6.7 12.8 7.2 10.8 8.8 6.4 4.7 11.7 6.9 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Stefan Guezen
Saskia Vat
40x20 m
15 May 2021
×